Çalışmaları

Yerel Tarih konusunda geçmiş döneme ait fotoğraf sergileri ve sempozyumlar yapmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları hakkında araştırmalar yaparak kitap hazırlamıştır.

Seçim Araştırmaları ve Stratejileri konularını istatistiksel veriler ile araştırmıştır.

Dünyada, Ülkemizde ve Ak Parti’de Kadın Parlamenterler konusunu araştırmıştır.

Türkiye’de Gençler, istatistiksel veriler ve yapılan anketlerle incelemiş raporlamıştır.

TBMM 24. Dönem Milletvekillerinin istatiksel verilerle Analiz çalışması yapmıştır.

Türkiye’de yerel yönetimler Büyükşehir, İl ve İlçe belediyeleri konularını araştırmıştır.

Türkiye Nüfusu il ve ilçelere göre incelenerek hemşehri ve göç analizlerini yapmıştır.

Türkiye’de Seçmen Profili (Yaş, cinsiyet, tahsil, meslek, memleket) analizlerini yapmıştır.

– Tarihte İlk olarak 17-20 Ekim 2011 tarihinde Dünya Astsubaylar Günü’nü düzenleyerek uluslararası boyutta tanıtım sağlamıştır

– Sarıkamış İlçesi Hakkında tanıtıcı takvim çalışmaları yapmıştır.

– Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Gelecek Yüzyıl Dergisi‘ni çıkartmıştır.